Usługi kadrowo płacowe

Świadczę usługi kadrowo-płacowe. Współpracuję w tym zakresie z małymi, średnimi i dużymi firmami. Większość spraw jestem w stanie załatwić online, dlatego bezpośrednie wizyty w biurze będą dla Państwa rzadkością. Czym się zajmuję w ramach świadczonych przeze mnie usług? Do moich obowiązków należy:

 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • pozliczanie i archiwizowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie list płac i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami,
 • rozliczanie urlopów oraz delegacji,
 • obsługa rozliczeń ZUS,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań o dochodach i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowych,
 • wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy,
 • kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych pracowników,
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • prowadzenie rozliczeń PFRON.

Pieniądze i podatki