Informacje dla Klienta

Zachęcam Państwa do zapoznania się z podstawowymi informacjami dla Klienta. Na stronie zostały zamieszczone materiały i porady dotyczące świadczonych przeze mnie usług, czyli rozliczeń finansowych, rozliczeń kadrowo-płacowych oraz dodatkowych prac biurowych.

Zapraszam do zapoznania się z nimi przed wizytą w biurze Świat Rozliczeń.

doradztwo

Warunki współpracy z biurem rachunkowym

 • Przed podpisaniem umowy ustalamy wszystkie szczegóły współpracy m.in. rodzaje dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia rozliczeń oraz sposób i termin ich przekazywania, przechowywanie dokumentów, wynagrodzenie, reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Na podstawie ustalonych warunków sporządzamy i podpisujemy umowę oraz niezbędne pełnomocnictwa
 • Ustalenia dotyczące dostarczania dokumentacji:

  - elektronicznie (skan, fotografia) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  - przedstawiciel biura odbiera dokumenty od klienta w jego siedzibie,
  - klient dostarcza dokumenty osobiście.

  Dokumenty mogą być przekazywane na bieżąco w danym miesiącu bądź po jego zakończeniu, najpóźniej do 5-go dnia.
 • Dokumenty z bieżącego roku obrachunkowego przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego. Po zamknięciu roku podatkowego wszystkie przekazywane są bezpośrednio klientowi lub wysyłane na adres wskazany przez niego przesyłką kurierską.